Krajinska arhitektura

Pri projektih krajinske arhitekture stremimo k oblikovanju unikatnega zunanjega prostora, ki bogati življenje uporabnika ter ga poveže z naravo. Nove oblike, voda, rastline, tlakovane poti, terase, vse to so elementi v vrtu ali parku, ki se zlijejo tako z naravo kot z notranjim ambientom.

Izhodišče oblikovanja so nam značilnosti prostora, umeščenost v krajino ter želje in dejavnosti naročnika. Krajina in naravno okolje sta specifična v svoji stalni spremenljivosti, rastline rastejo in zahtevajo svoj prostor. Pri načrtovanju zasaditve je zato pomembno, koliko časa je pripravljen naročnik vložiti v kasnejše vzdrževanje vrta ali parka.

Z oblikovanjem ustvarjamo nova bivalna okolja, sobo na prostem, prostor za druženje ali igro, sprostitev v prijetni senci ali poletno kosilo iz žara. S premišljenim izborom rastlin je lahko vrt ali park zanimiv čez vse leto, z dobro osvetlitvijo pa tako podnevi kot zvečer.

Vsako oblikovanje v naravnem prostoru je interpretacija narave, zato pri snovanju zunanjega prostora upoštevamo lokacijo. Primorski vrt lažje zadiha z mediteranskim rastlinjem, gorenjski z gorskim, seveda pa lahko ustvarimo tudi pobeg v bolj eksotične japonske ali meditativne vrtove, kolikor to dopuščajo razmere za rast rastlin. Stremimo k brezčasnemu oblikovanju ter uporabi naravnih materialov, kot so les, kamen, prodniki, voda.